Na čem (na kom) závisí hojení rány

Na čem (na kom) závisí hojení rány

Před více než třinácti lety se dostaly do České republiky první „moderní“ materiály pro hojení ran. Od té doby se čím dál více zasvěcených lidí snaží prosadit jejich standardní používání v nemocniční i domácí péči. Ačkoli výhody těchto více než vhodných materiálů jsou v hojení ran zásadní, stále ještě není jejich používání samozřejmostí. Jak je to možné?

Zobrazit podrobnosti

Před více než třinácti lety se dostaly do České republiky první „moderní“ materiály pro hojení ran. Od té doby se čím dál více zasvěcených lidí snaží prosadit jejich standardní používání v nemocniční i domácí péči. Ačkoli výhody těchto více než vhodných materiálů jsou v hojení ran zásadní, stále ještě není jejich používání samozřejmostí. Jak je to možné?

Moderní – vlhké hojení ran vychází z technologie, při které je rána schopna úspěšně projít jednotlivými fázemi hojení, navíc pod vhodnou ochranou před vnějšími vlivy. Takto ošetřená rána se hojí podstatně rychleji, významně se snižuje její bolestivost, převazy jsou méně časté a bez utrpení.

Proč se říká vlhké hojení

Materiál zajišťující optimální hojení rány je zjednodušeně řečeno „velká přilnavá náplast“, kterou se rána přelepí. Tím nedochází k vysušování rány, naopak – působením hydrokoloidů se pod krytím vytvoří vlhké prostředí, které podporuje čištění rány, granulaci a obnovu tkání. Současně je vytvořena bariéra proti bakteriím a virům, a nově vznikající tkáň je chráněna před mechanickým poškozením.

Pro jaké typy ran bylo vlhké hojení vyvinuto

Podle typu materiálu se krytí používá na chronické i akutní rány. Úspěšně mohou být zhojeny bércové vředy, diabetické defekty, dekubity, popáleniny, chirurgické a jiné traumatické rány. Náplasti lze použít i v domácím prostředí (pod dohledem odborníka) při odřeninách a lehčích popáleninách, ke kterým bohužel dochází nejčastěji u dětí.

Další faktory v hojení ran

Zvláště u ran chronických je pro jejich úspěšné zhojení a hlavně pro zamezení recidivy nutná spolupráce pacienta a dodržování daných doporučení, je potřeba správně pečovat o zhojenou pokožku a její okolí a také dbát na vhodnou životosprávu. Toto je část, týkající se člověka samotného. Další a velice podstatný je bohužel fakt, že v leckterém zdravotnickém zařízení narazíte na neznalost a neochotu personálu se buď ránou vůbec zaobírat, nebo řešit její hojení vhodným materiálem. Proto, ačkoliv jsou uvedené prostředky většinou plně hrazené ze zdravotního pojištění, se jich klientovi nedostane. Svoji roli v tom sehrává i proces schvalování předepsaných materiálů revizním lékařem a pravděpodobně také zdánlivě vysoká cena krytí. Ohledně nákladů na zhojení rány existuje celá řada výpočtů dokazující snížení celkové částky při použití vlhkého hojení. Převazy probíhají méně často, a šetří se tak čas personálu v nemocnicích nebo se redukují návštěvy v ambulancích. Neopominutelná je i podstatně vyšší kvalita života člověka (na kterou se možná trochu zapomíná a nedá se vyčíslit). Někteří lidé, pokud již odmítají sedět hodiny v čekárně nebo se dohadovat o předpisu krytí, hledají jiné cesty a bývají ochotní si vhodný materiál zakoupit. Na tuto variantu se však nesmí hřešit, jsou mezi námi i ti, kteří jsou v zoufalé finanční situaci a přitom potřebují stejnou péči.

Příklad z praxe

Paní, které je 82 let, trápil bércový vřed. U lékaře neuspěla. Je to aktivní žena, ráda pracuje na zahrádce. Její syn chodí k nám do relaxačního centra, kde děláme i poradenství pro hojení ran, a zde se dozvěděl o možnostech řešení. Poslala jsem mu e-mailem seznam ambulancí pro hojení ran, ale rozhodl se maminku raději dovést k nám. Z rány sundala prosáklou gázu, zhodnotily jsme stav a pustily se do hojení. Hned, když si nalepila první náplast, radovala se, jak je to příjemné. Brzy ji noha daleko méně bolela, mohla lépe chodit. Protože u nás není péče hrazená přes pojišťovnu, nakoupila si materiál z důchodu (vždycky mě u těchto případů jímá vztek, že zdravotnictví pokulhává), a dále jsme byly v kontaktu buď po telefonu, nebo ji syn přivezl. Hojení trvalo cca 3 měsíce a investice do zhojení rány byla necelých 2 000 Kč. Paní si i v průběhu hojení rány užívala léta, chodila ven i na zahrádku, a díky krytí a bezbolestnému průběhu hojení daleko lépe spala. (Zhruba v polovině hojení se klientka odhodlala navštívit znovu praktického lékaře. Ukázala, jaký materiál jí pomáhá a vyhovuje a požádala o předpis, který obdržela. Bohužel ale nezískala předpis, na který by pojišťovna materiál uhradila, a stejně musela krytí v lékárně zaplatit sama.) Samozřejmě není každé hojení rány stejné, záleží na typu, stavu a rozsahu rány i na celkovém zdravotním a psychickém stavu člověka. Ale pokud Vás nebo Vaše blízké trápí potíže s hojením rány, nevzdávejte se.

Seznam specializovaných ambulancí pro hojení ran, kde je péče hrazená přes zdravotní pojišťovnu, najdete například na http://www.hojeni21.cz/adresar.php

převzato z časopisu Radim