Syndrom diabetické nohy - zásady péče

Syndrom diabetické nohy - zásady péče

Syndrom diabetické nohy (diabetická noha) je stav, při kterém jsou postiženy cévy a nervy dolních končetin. Příčinou postižení je diabetes. V důsledku postižení cév a nervů vzniká chorobný proces, nejčastěji vřed na plosce nohy nebo gangréna na prstech nohy. Jde o velmi častou a závažnou komplikaci diabetu, a proto je třeba stavu dolních končetin diabetika věnovat maximální pozornost. Uvádí se, že vřed na noze diabetika vzniká 17–50x častěji než u pacienta, který diabetem netrpí. Více než polovina případů onemocnění syndromem diabetické nohy končí amputací.

Zobrazit podrobnosti

Hlavní příčinou je nezánětlivé onemocnění nervových vláken (neuropatie), kterým diabetici trpí velmi často. Nejčastějšími příznaky neuropatie jsou: ztráta vnímání bolesti, dotyku, tepla, chladu a vibrací. V době klidu, především v noci, se mohou objevovat šlehavé, bodavé a pálivé bolesti v noze, brnění a mravenčení. Porucha vnímání bolesti a doteku je vysoce rizikovým faktorem vzniku diabetické nohy. Další příčinou jsou chorobné změny v cévním systému dolních končetin, které vedou ke špatnému prokrvení tkáně (ischemie nohy). V důsledku nedostatečného prokrvování jsou dolní končetiny na pohmat chladné, při chůzi se dostavuje bolest v lýtkách, která po zastavení vymizí. V pozdějších stadiích mohou bolet nohy i v klidu. V důsledku dlouhodobě špatně vyživované a okysličované tkáně se tvoří defekt – gangréna (odumírání tkáně).

Upozornění: u diabetiků se postižení cév dolních končetin nemusí vždy projevovat bolestmi nohou při chůzi. Nedostatečné prokrvování tkáně bývá zjištěno při vyšetření cév nebo až když se vytvoří vřed na noze.

Diabetický vřed – nejčastější místa vzniku

V důsledku neuropatických změn se vředy zpravidla vytvoří v místech maximálního tlaku na chodidle. Vředy vznikající na podkladě nedostatečného prokrvování tkáně se naopak tvoří nejčastěji na prstech a hraně nohy. Důležitým rozlišovacím znakem je rovněž skutečnost, že neuropatické vředy nebolí, kdežto ischemické jsou velmi bolestivé.

Diabetická noha a podiatrické ambulance

Pokud máte podezření na přítomnost těchto příznaků, upozorněte svého diabetologa. Péče o pacienty trpící syndromem diabetické nohy by měla být směrována do specializovaných

pracovišť, „podiatrických ambulancí“. Vyléčení vředu však nezávisí jen na vysoce specializované péči o dolní končetinu. Bezpodmínečně nutné je, aby diabetik dodržoval léčebný režim související se základním onemocněním, s diabetem. Dietní stravování, kontrola hladiny cukru v krvi, aplikace inzulinu či užívání antidiabetik, nekouření a přiměřená pohybová aktivita jsou zcela nepostradatelnou součástí léčby syndromu diabetické nohy.

Diabetická noha a její léčba

V léčbě syndromu diabetické nohy platí zásada: „Má-li se zachránit prst, je nutné léčit celé tělo“. Tato jednoduchá věta podtrhuje význam komplexního přístupu k léčbě diabetické nohy. Znamená to, že o zdárný průběh léčby pečuje diabetolog, diabetologická

sestra. Ti také zajišťují tzv. edukaci – vzdělávání diabetika a s tím související spolupráci při léčbě. To znamená, že se pacient musí naučit aplikovat si inzulin, event. užívat antidiabetika, kontrolovat pravidelně hladinu cukru v krvi a sestavit si odpovídající jídelníček. Součástí edukace je i péče o pokožku a dolní končetiny.

Diabetický vřed a léčebný režim

Kompenzace diabetu - diabetik musí přísně dodržovat pokyny ošetřujícího lékaře, které se týkají kontroly hladiny cukru v krvi, aplikace inzulinu a příjmu potravy.

Odlehčení nohy – používání terapeutické obuvi, která snižuje tlak na postižená místa zlepšení prokrvení při postižení cév – rozšíření průsvitu cév operační technikou.

Léčba infekce – užívání antibiotik v případech, kdy je vřed infikován.

Místní ošetření vředu – spočívá v pravidelném čištění rány a v podpoře tvorby nové tkáně. Na ránu se používá vlhké krytí, které usnadňuje čištění rány a podporuje granulaci – tvorbu nové tkáně.

Diabetik trpící syndromem diabetické nohy by měl být ošetřován specialisty v tzv. Podiatrické ambulanci, ve které pracují: diabetolog, specializované sestry, radiolog, všeobecný a cévní chirurg, ortoped. Důležitá je spolupráce s výrobci ortopedické obuvi. Léčba je zpravidla dlouhodobá, může probíhat ambulantně, častěji však bývá diabetik hospitalizován. Pacienti, kteří trpí syndromem diabetické nohy, jsou ohroženi amputací části dolní končetiny. Existují případy, kdy se jí nepodařilo zabránit ani přes veškerou lékařskou péči. Proto je třeba, aby si každý pacient, který onemocněl diabetem, uvědomil, že nejlepší ochranou před amputací je, kromě kompenzace diabetu, důsledná prevence vzniku vředů, a to hygienickou péčí a každodenním prohlížením nohou a včasnou léčbou i nepatrných otlaků, puchýřů a oděrek.

Diabetická noha a prevence

Předcházení komplikací diabetu, resp. syndromu diabetické nohy můžeme rozdělit na celkové a místní. Celková prevence spočívá především ve striktním dodržování pokynů lékaře, které se týkají aplikace léků, sledování hladiny cukru v krvi, odpovídajícího příjmu potravy a udržování odpovídající tělesné hmotnosti. Nedoporučuje se kouřit. Postižení cév a nervů dolních končetin je tak minimalizováno. Místní prevence spočívá v péči o dolní končetiny. Maximální pozornost musí být věnována hygienické péči o nohy, pedikúra by měla být prováděna odborníky v podiatrické ambulanci. Nošení vhodné obuvi, punčoch a ponožek je také velmi důležité. Ošetření drobných poranění, puchýře a oděrky na nohou je třeba ihned vydezinfikovat a ošetřit speciálním krytím, které usnadňuje hojení rány.

NEDOPORUČUJE SE

 

 • Používat k pedikúře ostré nástroje
 • Stříhat si nehty při zhoršeném zraku
 • Používat horkou lázeň, termofor, sedět blízko ohně
 • Chodit bos, ani doma!
 • Nosit obuv s vysokým podpatkem a úzkou špičkou
 • Používat náplasti na kuří oka
 • Kouřit!!!

DOPORUČUJE SE

 • K odstraňování ztvrdlé kůže na patách používat pemzu
 • V péči o nehty používat pilník
 • Při špatném prokrvení nohou nosit teplé ponožky
 • Cvičit prsty nohou k posílení meziprstních svalů
 • Zvýšit hygienu o nohy, používat roztoky proti plísním a změkčující balzámy
 • Nutná každodenní kontrola stavu nohou, při zhoršeném zraku požádat člena rodiny nebo pečovatelku
 • Nosit vhodnou obuv a vhodné ponožky
 • Každé zranění nohou konzultovat s lékařem

 

převzato z časopisu Radim