Co je to syndrom diabetické nohy? Zkušenosti z praxe

Co je to syndrom diabetické nohy? Zkušenosti z praxe

Diabetes mellitus (cukrovka) je vážné chronické onemocnění vyznačující se vysokou hladinou krevního cukru, které bývá provázeno celou řadou komplikací, srdečními chorobami, selháním ledvin, ztrátou zraku. K nejzávažnějším patří také syndrom diabetické nohy. Jedná se o nápadné změny na nohou diabetiků pod kotníkem, zpravidla poškození povrchu pokožky ve formě diabetického vředu, ale může se objevit i postižení kostí a kloubů nebo gangréna (odumřelá tkáň). Při neúčinné nebo opožděné léčbě hrozí pacientovi amputace celé končetiny.

Zobrazit podrobnosti

Co způsobuje problémy nohou?

Dlouhodobě zvýšené hladiny krevního cukru mohou vést k poškození nervů dolních končetin, které vede k poruše vnímání bolesti, tepla či chladu. Snadno tak může dojít k poranění v nevhodné obuvi nebo popálení či omrznutí. Lidé léčení pro cukrovku mají často špatné cévní zásobení v nohách, což způsobí, že se poranění nohy hojí pomaleji nebo vůbec.

Co dělat, když vznikne defekt?

Pokud diabetik nalezne na noze porušení pokožky (např. vřed, prasklinu nebo dokonce počínající gangrénu), otok nebo zarudnutí, je vždy nutné nově zjištěnou ránu ihned doma vydezinfikovat a ošetřit sterilním krytím. Poté vyhledat praktického lékaře nebo diabetologa.

Léčba syndromu diabetické nohy

V posledních letech se péče o tyto nemocné radikálně zlepšila zavedením specializovaných tzv. podiatrických ambulancí. Léčba diabetického vředu je velmi náročná na čas, finančně nákladná a dlouhodobá. Podiatrický tým tvoří diabetolog se speciálně vyškolenou sestrou, úzce spolupracují s chirurgem, protetikem, sestrami z Domácí péče. Pokud má být defekt zhojen, je nutné zintenzivnit léčbu cukrovky, léčit infekci antibiotiky, nekouřit, odlehčit postiženou končetinu a často je nutné provést zprůchodnění cév „balonkovou“ nebo chirurgickou metodou. V lokální léčbě se v současné době používá metoda „vlhkého hojení“. Tyto materiály se nepřilepí ke spodině rány a nepoškozují nově vytvořenou tkáň, působí jako bariéra před infekcí, odsávají přebytečný sekret, ale udržují prostředí rány vlhké. Při převazech pacient netrpí bolestí a má větší naději na zhojení vředu ve srovnání s tradiční metodou hojení (gázou).

PŘÍBĚH PANÍ FRANTIŠKY

Paní Františce je 80 let, cukrovku má 15 let, je v péči psychiatra pro úzkost a neklid. Do podiatrické ambulance byla odeslána pro infikovanou ránu na plosce. Počáteční nedůvěru a strach klientka brzy překonala, byla ošetřena krytím Aquacel®Ag s protizánětlivými účinky. Převazy byly prováděny 3x týdně, vzhledem k věku pacientky a obtížné spolupráci, sestrami. Domácí péče vyškolenými v problematice hojení ran. Defekt se rychle vyčistil, paní netrpěla bolestmi, ráda docházela na převazy, odlehčovala defekt speciální poloviční botou, která umožňuje nedošlapovat na přední část nohy. Později bylo možno změnit krytí na GranuFlex®ExtraThin, rána se uzavírala a vytvořila se jizva. I přes příznivý průběh trvalo hojení defektu více než 6 měsíců.

ZÁVĚR

Syndrom diabetické nohy je vážný medicínský i sociálně ekonomický problém, který může vést k ohrožení končetiny. Komplexní léčbou v podiatrických ambulancích lze riziko amputace významně snížit.

převzato z časopisu Radim